Integritetspolicy

Fireflier Lighting ("oss", "vi" eller "vår") driver webbplatsen www.fireflier.com (nedan kallad "tjänsten").

Denna sida informerar dig om vår policy om insamling, användning och utlämnande av personuppgifter när du använder vår Service och de val du har kopplat till den dataen.

Vi använder dina uppgifter för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda tjänsten godkänner du insamling och användning av information i enlighet med denna policy. Om inte annat definieras i denna sekretesspolicy har termerna som används i denna sekretesspolicy samma betydelse som i våra allmänna villkor, tillgängliga från www.fireflier.com

Definitioner

 • ServiceService är webbplatsen www.fireflier.com som drivs av Fireflier Lighting.
 • PersonuppgifterPersonuppgifter betyder data om en levande individ som kan identifieras från dessa data (eller från den och andra uppgifter som vi antingen har eller kommer sannolikt att komma in i).
 • AnvändningsdataAnvändningsdata är data som samlas automatiskt antingen genereras av användningen av Tjänsten eller från själva Tjänsteinfrastrukturen (till exempel varaktigheten för ett sidbesök).
 • CookiesCookies är små filer som lagras på din enhet (dator eller mobilenhet).
 • Data ControllerData Controller avser den fysiska eller juridiska personen som (antingen ensam eller gemensamt eller gemensamt med andra personer) bestämmer syften för och sättet för vilken personlig information ska eller ska behandlas. För syftet med denna sekretesspolicy , vi är en datakontrollant av dina personuppgifter.
 • Dataprocessorer (eller tjänsteleverantörer)Dataprocessor (eller tjänsteleverantör) betyder all fysisk eller juridisk person som behandlar informationen på uppdrag av datakontrollanten. Vi kan använda tjänsterna från olika tjänsteleverantörer för att behandla dina data mer effektivt.
 • Dataämne (eller Användare)Data Subject är en levande individ som använder vår Service och är föremål för personuppgifter.

Insamling och användning

Vi samlar flera olika typer av information för olika ändamål för att tillhandahålla och förbättra vår service till dig.

Typer av data samlad

Personuppgifter

Medan vi använder vår tjänst kan vi fråga dig att ge oss viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig ("Personuppgifter"). Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till:

 • E-postadress
 • Förnamn och efternamn
 • Telefonnummer
 • Adress, Stat, Provins, Postnummer / Postnummer, Stad
 • Cookies och användningsdata

Vi kan använda dina personuppgifter för att kontakta dig med nyhetsbrev, marknadsförings- eller marknadsföringsmaterial och annan information som kan vara av intresse för dig. Du kan välja att ta emot någon eller alla av dessa meddelanden från oss genom att följa länken för att avsluta prenumerationen eller instruktionerna i e-postmeddelandet vi skickar.

Användningsdata

Vi kan också samla in information om hur Tjänsten används och används ("Användningsdata"). Denna användningsdata kan innehålla information som datorns Internet Protocol-adress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsareversion, sidorna i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, tiden som spenderas på dessa sidor, unik enhetsidentifierare och annan diagnostisk data.

Platsdata

Vi kan använda och lagra information om din plats om du ger oss tillåtelse att göra det ("Platsdata"). Vi använder denna information för att tillhandahålla funktioner i vår tjänst, för att förbättra och anpassa vår tjänst.

Du kan aktivera eller inaktivera platstjänster när du använder vår tjänst när som helst genom enhetens inställningar.

Tracking & Cookies Data

Vi använder cookies och liknande spårteknik för att spåra aktiviteten i vår service och vi håller viss information.

Cookies är filer med en liten mängd data som kan innehålla en anonym unik identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din enhet. Övrig spårningsteknik används också, såsom fyrar, taggar och skript för att samla in och spåra information och förbättra och analysera vår service.

Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller att ange när en cookie skickas. Om du inte accepterar cookies kan du dock inte använda vissa delar av vår Service.

Exempel på kakor vi använder:

 • Session Cookies. Vi använder Session Cookies för att använda vår service.
 • Preference Cookies. Vi använder Preference Cookies för att komma ihåg dina inställningar och olika inställningar.
 • Säkerhetskakor. Vi använder säkerhetskakor av säkerhetsskäl.

Användning av data

Seedz Lighting använder den insamlade informationen för olika ändamål:

 • Att tillhandahålla och behålla vår service
 • Att meddela dig om ändringar i vår tjänst
 • För att du ska kunna delta i interaktiva funktioner i vår tjänst när du väljer att göra det
 • För att ge kundsupport
 • Att samla analys eller värdefull information så att vi kan förbättra vår service
 • Att övervaka användningen av vår service
 • För att upptäcka, förebygga och ta itu med tekniska problem
 • För att ge dig nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder som liknar dem som du redan har köpt eller frågat om, om du inte har valt att inte ta emot sådan information

Rättslig grund för behandling av personuppgifter enligt den allmänna databeskrivningsförordningen (GDPR)

Om du kommer från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA) beror Seedz Lightings rättsliga grund för att samla in och använda den personliga information som beskrivs i denna sekretesspolicy på de personuppgifter vi samlar in och det specifika sammanhang inom vilket vi samlar in dem.

Seedz Lighting kan behandla dina personuppgifter eftersom:

 • Vi behöver göra ett avtal med dig
 • Du har gett oss tillåtelse att göra det
 • Bearbetningen ligger i våra legitima intressen och det överrätts inte av dina rättigheter
 • För betalningsändamål
 • Att följa lagen

Retention av data

Fireflier Lighting behåller bara dina personuppgifter så länge som är nödvändigt för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy. Vi kommer att behålla och använda dina personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att följa våra juridiska skyldigheter (till exempel om vi är skyldiga att behålla dina uppgifter för att följa gällande lagar), lösa tvister och verkställa våra juridiska avtal och policyer.

Fireflier Lighting kommer också att behålla användningsdata för interna analysändamål. Användningsdata lagras i allmänhet under en kortare tidsperiod, förutom när dessa uppgifter används för att stärka säkerheten eller för att förbättra funktionaliteten i vår tjänst, eller om vi lagligen är skyldiga att behålla dessa uppgifter under längre perioder.

Överföring av data

Din information, inklusive personuppgifter, kan överföras till - och underhållas på - datorer som ligger utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där lagar om dataskydd kan skilja sig från din jurisdiktion.

Om du befinner dig utanför USA och väljer att ge information till oss, observera att vi överför data, inklusive personuppgifter, till USA och bearbetar det där.

Ditt samtycke till denna sekretesspolicy följt av din inlämning av sådan information representerar din överenskommelse om den överföringen.

Fireflier Lighting kommer att vidta alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy och att ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land såvida det inte finns tillräckliga kontroller inklusive säkerheten av dina uppgifter och annan personlig information.

Upplämnande av data

Affärstransaktion

Om Fireflier Lighting är inblandat i en sammanslagning, förvärv eller försäljning av tillgångar kan dina personuppgifter överföras. Vi kommer att meddela innan dina personuppgifter överförs och omfattas av en annan integritetspolicy.

Upplysningar för lagförvaltning

Under vissa omständigheter kan Fireflier Lighting vara skyldigt att lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller som svar på giltiga förfrågningar från offentliga myndigheter (t.ex. en domstol eller en myndighet).

Rättsliga krav

Fireflier Lighting kan avslöja dina personuppgifter i god tro att en sådan åtgärd är nödvändig för att:

 • Att följa en lagstadgad skyldighet
 • För att skydda och försvara Fireflier Lightings rättigheter eller egendom.
 • Förhindra eller utreda eventuella felaktigheter i samband med Tjänsten
 • För att skydda den personliga säkerheten hos användare av Tjänsten eller allmänheten
 • Att skydda mot juridisk ansvar

Säkerhet av data

Säkerheten för dina uppgifter är viktig för oss, men kom ihåg att ingen överföringsmetod över Internet eller elektronisk lagringsmetod är 100% säker. Medan vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla medel för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera den absoluta säkerheten.

Vår policy för "Spåra inte" -signaler enligt California Online Protection Act (CalOPPA)

Vi stöder inte Spåra inte (”DNT”). Spåra inte är en inställning som du kan ställa in i din webbläsare för att informera webbplatser om att du inte vill spåras.

Du kan aktivera eller inaktivera Spåra inte genom att besöka sidan Inställningar eller Inställningar i din webbläsare.

Dina skydd för personuppgifter enligt GDPR (General Data Protection Regulation)

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har du vissa dataskyddsrättigheter. Fireflier Lighting syftar till att vidta rimliga åtgärder så att du kan korrigera, ändra, radera eller begränsa användningen av dina personuppgifter.

Om du vill bli informerad om vilka personuppgifter vi har om dig och om du vill att den ska tas bort från våra system, vänligen kontakta oss.

Under vissa omständigheter har du följande personuppgifter:

 • Rätten att komma åt, uppdatera eller ta bort den information vi har på dig. När det är möjligt kan du komma åt, uppdatera eller begära att du raderar dina personuppgifter direkt i avsnittet om kontoinställningar. Om du inte kan utföra dessa åtgärder själv, vänligen kontakta oss för att hjälpa dig.
 • Rätten till rättelse. Du har rätt att få din information åtgärdad om den informationen är felaktig eller ofullständig.
 • Rätten att invända. Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.
 • Rätten till begränsning. Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av din personliga information.
 • Rätten till dataöverförbarhet. Du har rätt att få en kopia av den information vi har på dig i ett strukturerat, maskinläsbart och vanligt använd format.
 • Rätten att återkalla samtycke. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke när som helst där Seedz Lighting förlitar sig på ditt samtycke för att behandla din personliga information.

Observera att vi kan fråga dig att verifiera din identitet innan du svarar på sådana förfrågningar.

Du har rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter. För mer information, vänligen kontakta din lokala dataskyddsmyndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Tjänsteleverantörer

Vi kan anställa tredjepartsföretag och privatpersoner för att underlätta vår tjänst (”Tjänsteleverantörer”), tillhandahålla Tjänsten för våra räkning, utföra Tjänsterelaterade tjänster eller hjälpa oss att analysera hur vår Tjänst används.

Dessa tredje parter har endast tillgång till dina personuppgifter för att utföra dessa uppgifter på vår vägnar och är skyldiga att inte avslöja eller använda det för något annat syfte.

Analytics

Vi kan använda tredjepartsleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst.

 • Google AnalyticsGoogle Analytics är en webbanalystjänst som erbjuds av Google som spårar och rapporterar webbplatstrafik. Google använder de insamlade uppgifterna för att spåra och övervaka användningen av vår tjänst. Denna information delas med andra Google-tjänster. Google kan använda de insamlade uppgifterna för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt eget reklamnätverk. Du kan välja bort att ha gjort din aktivitet på Tjänsten tillgänglig för Google Analytics genom att installera webbläsartillägget för Google Analytics. Tillägget förhindrar Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js och dc.js) från att dela information med Google Analytics om besökaktivitet. För mer information om Googles sekretesspraxis, besök Googles sekretess & villkor web sida: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Behavioral Remarketing

Fireflier Lighting använder remarketingtjänster för att annonsera på tredje parts webbplatser för dig efter att du besökt vår tjänst. Vi och våra tredjepartsleverantörer använder cookies för att informera, optimera och visa annonser baserat på dina tidigare besök på vår tjänst.

 • Google-annonser (AdWords)Google Ads (AdWords) -marketingtjänst tillhandahålls av Google Inc. Du kan välja bort Google Analytics för visningsannonsering och anpassa Googles Display-nätverksannonser genom att besöka inställningssidan för Google Ads: http://www.google.com/settings/adsGoogle rekommenderar också att du installerar Google Analytics Opt-out Browser Add-on - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - för din webbläsare. Google Analytics Opt-out Browser Add-on ger besökare möjlighet att förhindra att deras data samlas in och används av Google Analytics. Mer information om Googles sekretesspraxis finns på Googles webbplats för sekretess och villkor: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Betalningar

Vi kan tillhandahålla betalade produkter och / eller tjänster inom Tjänsten. I så fall använder vi tredjepartstjänster för betalningsbehandling (t.ex. betalningsprocessorer).

Vi kommer inte att lagra eller samla in dina betalkortuppgifter. Den informationen tillhandahålls direkt till våra betalningsleverantörer från tredje part vars användning av din personliga information regleras av deras integritetspolicy. Dessa betalningsprocessorer följer de standarder som fastställs av PCI-DSS, som hanteras av PCI Security Standards Council, vilket är en gemensam insats av varumärken som Visa, MasterCard, American
Express och Discover. PCI-DSS-krav hjälper till att säkerställa säker hantering av betalningsinformation.

Betalingsprocessorerna vi jobbar med är:

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en tredjepartslänk dirigeras du till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar starkt att du granskar sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, sekretesspolicy eller praxis för tredje parts webbplatser eller tjänster.

Barnens integritet

Vår service tar inte emot någon under 18s ålder ("Barn").

Vi samlar inte medvetet personligt identifierbar information från någon under 18s ålder. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att ditt barn har gett oss personuppgifter, vänligen kontakta oss. Om vi ​​blir medvetna om att vi har samlat personuppgifter från barn utan att verifiera föräldrars medgivande, tar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.

Ändringar i denna sekretesspolicy

Vi kan uppdatera vår sekretesspolicy från tid till annan. Vi meddelar dig om eventuella ändringar genom att skicka den nya sekretesspolicyn på den här sidan.

Vi meddelar dig via e-post och / eller ett framstående meddelande i vår Service innan förändringen blir effektiv och uppdaterar "effektiv datum" högst upp i denna sekretesspolicy.

Du rekommenderas att regelbundet granska denna sekretesspolicy för eventuella ändringar. Ändringar av denna sekretesspolicy är effektiva när de publiceras på den här sidan.

Kontakta Oss

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy, kontakta oss:

 • Via e-post: info@fireflier.com
Sprid så fler får veta :)
1
WhatsApp eller Wechat
Skanna koden
Välkommen till Fireflier
Hej
Kan vi hjälpa dig?
WhatsApp WeChat