Allmänna villkor

1. Villkor

Genom att komma åt denna webbplats godkänner du att du är bunden av dessa användarvillkor, alla tillämpliga lagar och förordningar, och samtycker till att du är ansvarig för att följa alla tillämpliga lokala lagar. Om du inte håller med någon av dessa villkor är det förbjudet att använda eller komma åt den här webbplatsen. Materialet på denna webbplats är skyddad av tillämplig copyright- och varumärkeslag.

2. Använd License

 1. Tillstånd ges att tillfälligt ladda ner en kopia av materialet på Fireflier Lightings webbplats endast för personlig, icke-kommersiell övergående visning. Detta är beviljandet av en licens, inte en överföring av titel, och under denna licens får du inte:
  1. modifiera eller kopiera material,
  2. använda materialet i kommersiellt syfte, eller för någon offentlig visning (kommersiella eller icke-kommersiell);
  3. försöka dekompilera eller omarbeta all programvara som finns på Seedz Lightings webbplats;
  4. ta bort någon upphovsrätt eller annan äganderätt anteckningar från material, eller
  5. överföra materialet till en annan person eller "spegla" materialen på någon annan server.
 2. Denna licens upphör automatiskt om du bryter mot någon av dessa begränsningar och kan sägas upp av Seedz Lighting när som helst. När du har avslutat din visning av dessa material eller efter att licensen har upphört måste du förstöra allt nedladdat material som du har, antingen i elektroniskt eller tryckt format.

3. Disclaimer

 1. Materialet på Fireflier Lightings webbplats tillhandahålls ”som det är”. Seedz Lighting ger inga garantier, uttryckta eller underförstådda, och avsäger sig härmed alla andra garantier, inklusive utan begränsning, underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller brott mot immateriell egendom eller annan kränkning av rättigheter. Dessutom garanterar inte heller Fireflier Lighting några riktlinjer om riktigheten, troliga resultat eller tillförlitlighet för användningen av materialet på dess webbplats eller på annat sätt relaterat till sådant material eller på webbplatser som är länkade till denna webbplats.

4. begränsningar

Fireflier Lighting eller dess leverantörer är under inga omständigheter ansvariga för eventuella skador (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av data eller vinst eller på grund av affärsavbrott) som uppstår på grund av användning eller oförmåga att använda materialet på Fireflier Lightings Internet webbplatsen, även om Fireflier Lighting eller en auktoriserad representant från Fireflier Lighting har underrättats muntligen eller skriftligen om risken för sådan skada. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier eller begränsningar av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, kan dessa begränsningar kanske inte gälla dig.

5. Revideringar och Errata

Materialet som visas på Fireflier Lightings webbplats kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Fireflier Lighting garanterar inte att något av materialet på dess webbplats är korrekt, komplett eller aktuellt. Fireflier Lighting kan göra ändringar i materialet på sin webbplats när som helst utan föregående meddelande. Fireflier Lighting förbinder sig dock inte att uppdatera materialet.

6. Länkar

Fireflier Lighting har inte granskat alla webbplatser som är länkade till sin webbplats och ansvarar inte för innehållet på någon sådan länkad webbplats. Inkluderingen av någon länk innebär inte att Fireflier Lighting godkänner webbplatsen. Användningen av en sådan länkad webbplats sker på användarens egen risk.

7. Villkor för användning av Ändringar

Fireflier Lighting kan när som helst ändra dessa användarvillkor för sin webbplats utan föregående meddelande. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att vara bunden av den dåvarande versionen av dessa användarvillkor.

8. Tillämplig lag

Varje anspråk relaterat till Fireflier Lightings webbplats ska regleras av Folkrepubliken Kinas lagar utan hänsyn till dess lagkonflikter.

Allmänna villkor för användning av en webbplats.

Sprid så fler får veta :)
1
WhatsApp eller Wechat
Skanna koden
Välkommen till Fireflier
Hej
Kan vi hjälpa dig?
WhatsApp WeChat